Mette April Wassinger er Nervespecialist, massør og en Master i Energy Healing. Hun har udviklet sin egen behandlingsmetode Regain som er fysisk og Precision Healing Studios hvor hun giver intense online healing 1:1 og i grupper Worldwide. Igennem mere end 25 års studier og over 35.000 sessioner med behandling af stress, sorg, smerter og traumer. 

Siden 1997 har jeg drevet virksomhed, både i partnerskab med andre og i form af egen selvstændig virksomhed. Udover at have været primus motor på flere sundhedsprojekter til virksomheder, og mit daglige arbejde som massør, nerve-specialist og Master of Frequency, afholder jeg også uddannelser i min egen metode; Regain til andre behandlere og massører. Jeg er desuden mentor for andre behandlere inden for kropsterapi og massage og støtter dem i at skabe en virksomhed med et fast kundeflow uden nedslidning.

Regain er en særlig behandlingsmetode, der forløser nervesystemet fysisk som psykisk. Det er en behandling, hvor du føres ind i en tilstand, jeg normalt kalder dit særlige sweet spot. Det er der, hvor du glemmer alt om dig selv, din krop, dine problemer og din tid. Man kan også kaldet tilstanden det intelligente sweet spot. Det er, når du er dybt forbundet med din essens, igennem hele rygsøjlen og nakken. Der er en optimal ro, balance og nærvær både i din krop og dit sind. Det er her, du kan fokusere og præstere dit ypperste.

Kreative mennesker og high-performance mennesker kender tilstanden som der, hvor de skaber deres bedste resultater.

Tænk, hvis du kunne blive så trænet i at finde hen til den fysiske og mentale tilstand, hvor du er i stand til at performe fra dit højeste niveau, således at du kunne være der det meste af tiden?

Mette April Wassinger

Overbelastning, stress, traumer, sorg og fortidens overbevisninger ligger i vores nervesystem, hvor vi uvilligt reagerer fra. Jo oftere vi rammer disse begrænsende overbevisninger, jo mere belastede bliver vores system og til sidst kollapser det. Det kan mærkes helt fysisk som smerte, udmattethed, angst eller stress-symptomer. Følelsen af lav energi begynder så småt at blive en ny normaltilstand. Men den er usund.

Under en regain-behandling bringes vi tilbage til den tilstand, hvor vi er i vores indre mentale og fysiske sweet spot. Her vækkes en genkendelse af den tilstand, vi har, når vi ikke er belastet. Man kan sammenligne det med den tilstand man er i, når man som barn løber hen ad gaden. Ikke fordi man har travlt eller skal nå noget, men bare, fordi det er sjovt. Når kroppen først har genfundet denne tilstand, så vil den automatisk begynde at søge tilbage til den igen og igen. Det er altså en positiv spiral, der sættes i gang.

When you vibrate on a high frequency, you attract people, places and experiences that match your vibration – Therefore you want to keep it high

Mette April Wassinger

Når vi er i vores intelligente Sweet spot, opløses overbelastning, stress og traumer. Jo mere tid man tilbringer i den højfrekvente tilstand, jo hurtigere heles vi op.

Mange klienter fortæller, at de får en følelse af at være mere nærværende, gladere, smertefri og autentiske. Ved at arbejde bevidst med nervesystemet helt i dybden kommer vi ganske enkelt tættere på os selv.

Du vil opleve, at du kan fokusere bedre og du vil føle et generelt større velbefindende.

Frigør nervesystemet og udlev visioner og drømme

I mange behandlinger og terapiformer tager man udgangspunkt i traumer og forhindringer hos klienten. Med REGAIN går vi den modsatte vej. Ved at højne kroppens energi og frigøre den fra belastninger, styrkes healingsprocessen. Du styrkes med andre ord i din naturlige selvhealing. Du får fornyet energi, og du skaber dig selv på ny igen.

Et liv med HIGH FREQUENCY

Al høj energi indeholder visdom og ideer og leder dig til nye indsigter. Jo mere tid, du tilbringer i høj energi, jo mere vil du gå hen imod de resultater i dit liv, som skaber glæde og meningsfuldhed.

Jeg har igennem mere end 20 år som behandler researchet på, hvad det er, der gør, at mange mennesker er produktive og effektive, men ikke kan finde ro og dyb glæde. Min erfaring er, at mange succesrige mennesker ikke mærker sand indre glæde og kroppen reagerer med smerter, følelsen af pres og uro i kroppen eller vi føler tungsind. Det, som jeg er kommet frem til er, at succesen ofte er bygget på viljestyrke og drive, men undervejs har man været nødt til at indgå nogle kompromisser og overforbruge sig selv. Konsekvensen er, at man har flyttet sig så langt fra sig selv, at man er begyndt at belastet hele systemet. Det er effektivt i en lang periode, men pludselig virker det ikke mere. Kroppen falder sammen eller vi føler tungsind.

”Var det overhovedet alle anstrengelserne værd? Eller hvor blev jeg selv af?” er formuleringer, jeg ofte hører blandt mine klienter, der er succesfulde og som arbejder hårdt for det.

Det handler i sin enkelthed om, at der er en anden og mindre udmattende måde at være et high performance menneske på. Vi kan godt være succesrige og i indre overskud samtidig.

Under behandlingen fjernes følelsen af overbelastning. Og her finder klienten en vej ind til det center, hvorfra al energi og overskud kommer. Det er her meningsfuldheden igen opstår. Og det er her, vi igen og igen træder ind i vores autoritet og styrke.

Evnen til at finde ind i den tilstand besidder vi alle. Men vi glemmer den. Særligt, når vi har travlt med skabe succes. Med en REGAIN-behandling er det ikke kun indre ro og dyb glæde, vi finder ind til. Det er i lige så høj grad evnen til at stå stærkt i synlighed og kunne modstå pres, når du yde dit ypperste.

Den stærkeste person i et rum, er den, der har mest indre ro.

© 2022 Mette April Wassinger
Translate »